QuickScan en Maatwerkadvies | particulieren en bedrijven

QuickScan particulieren: Een persoonlijk advies en duurt ongeveer 2 uur. Hierin kunnen uw persoonlijke wensen besproken worden. Onder andere aan de hand van uw energieafrekeningen van de afgelopen 2-3 jaren (Epa-W Energiescan). Met een gespreksverslag (kort).

Optie i.c.m. QuickScan: Met een infraroodcamera specifieke afwijkingen opzoeken. Afhankelijk van bijvoorbeeld tocht- en / of koudeklachten. Of een onverklaarbaar hoog gasverbruik. Kan wel 10-30% besparing ontdekt worden, door niet goed doorstromende (vloer)verwarming. Of niet goed ingeregeld / afgesteld opwektoestel. Dit wordt tijdens het periodieke onderhoud zelden gecontroleerd.

Maatwerkadvies particulieren: Het Maatwerkadvies geeft meer inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om de energieprestatie van een woning of gebouw te verbeteren. Het biedt naast inzicht in de huidige energieprestatie van een gebouw de mogelijke energiebesparende maatregelen en de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen in kaart. Met een bijbehorende rapportage (uitgebreid).

Doel van bovenstaande:

Meer comfort

Minder CO2 uitstoot 

Besparing

Indien u het aanvraagformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Energie-advies Duurzaam Energie Besparen MKB bedrijven.

Met dit energie-advies kunt u gebruik maken van de regeling Subsidie verduurzaming MKB (SVM). Hierin vindt u energiebesparende en duurzame maatregelen die mogelijk zijn in uw bedrijf, om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Deze maatregelen zijn in kaart gebracht waarbij is gekeken naar de mogelijke energiebesparing en de terugverdientijd. Zie www.rvo.nl/svm en www.fedec.nl

Wij kunnen u helpen bij:

  • Het 1e deel is het uitvoeren van een onderzoek naar relevante energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen die relevant zijn voor de eigenaar of huurder. Op basis van dit onderzoek maken wij een energieadvies op maat dat voldoet aan de gestelde regeling.
  • Het 2e deel is het ondersteunen bij het realiseren van de maatregelen die in het energieadvies zijn omschreven.
  • Indien u het aanvraagformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Deze pagina is in ontwikkeling.

Een hoog energielabel is heel mooi en toch niet het hele verhaal

Bewoners willen ook comfortverbetering en besparing op energiekosten. Het nieuwe maatwerkadvies gaat hier een belangrijke rol in spelen! Met de hoge en stijgende energieprijzen zullen steeds meer woningbezitters hier behoefte aan hebben.

Nederland heeft hoge doelstellingen voor energiebesparing, want er zijn afspraken voor de energietransitie én de energieprijzen stijgen sterk. De gebouwde omgeving is goed voor 35% van het totale nationale energieverbruik, waarvan ongeveer 50% woningbouw is. Dus er is heel veel te doen! Om echt energie te besparen is het (vernieuwde) maatwerkadvies erg belangrijk.

Voor maatwerkadvies moet u denken aan de volgende stappen: 

  • Uitvoering is mogelijk in wisselende volgorde. 
  • Afhankelijk van o.a. uw situatie en terugverdientijden. 
  • Te berekenen met het maatwerkadvies. 
  • Dit advies volgt bij voorkeur nadat er een Energielabel bekend is. Bij voorkeur die van na 1-1-2021.
Henri de Groot